यंग इंडिया

मुंबईच्या डब्बेवाल्यांचे काय ? त्यांचा विचार कोण करणार ?

संपूर्ण महाराष्ट्रात कडक लॉकडाउन लावण्यात आले आहे. पुढील १५ दिवसांचा काळ हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा असा काळ असणार आहे. मात्र या लॉकडाउनमुळे अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत हे देखील खरे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कडक लॉकडाउन लावण्यात आले आहे. पुढील १५ दिवसांचा काळ हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा असा काळ असणार आहे. मात्र या लॉकडाउनमुळे अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत हे देखील खरे. ज्यांचे पोट हातावर आहे, ज्यांना रोज काम केल्यानंतरच रोजच्या गरजा भागवण्याचे पैसे मिळतात अशा लोकांनी काय करायचं? यामध्ये मोठी संख्य

15 Apr, 2021

यंग इंडिया

मुंबईच्या डब्बेवाल्यांचे काय ? त्यांचा विचार कोण करणार ?

संपूर्ण महाराष्ट्रात कडक लॉकडाउन लावण्यात आले आहे. पुढील १५ दिवसांचा काळ हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा असा काळ असणार आहे. मात्र या लॉकडाउनमुळे अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत हे देखील खरे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कडक लॉकडाउन लावण्यात आले आहे. पुढील १५ दिवसांचा काळ हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा असा काळ असणार आहे. मात्र या लॉकडाउनमुळे अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत हे देखील खरे. ज्यांचे पोट हातावर आहे, ज्यांना रोज काम केल्यानंतरच रोजच्या गरजा भागवण्याचे पैसे मिळतात अशा लोकांनी काय करायचं? यामध्ये मोठी संख्य

15 Apr, 2021

Screen Time